top of page

Du vil 
lære

  • Å legge opp myk, moderat og dynamisk vinyasaklasse med bakgrunn i bandha og vinyasa-krama filosofi.

  • Få økt forståelse for stillingers terapeutiske og energetiske effekt og hvordan lenke disse sammen med ulike vinyasa'er.

  • Lære om vinyasa'ens (overgangens) energetiske effekt.

  • Du vil vekke og fordype kinestetisk forståelse av kroppens bevegelsesmønster i ulike stillinger og bevegelser gjennom å justere andre samt kjenne justeringer i egen kropp.

  • Lære å modifisere både stillinger og vinyasa'er for tilretteleggelse av andres og egen praksis.

  • Du vil få bredere kunnskap til å kunne legge opp en variert daglig praksis for deg selv og andre.

  • Du vil oppleve personlig utvikling gjennom daglig Sadhana.
     

Ønsker du mer kunnskap og flere ferdigheter til undervisning eller egen praksis, er dette et kurs du kan få stort utbytte av. Forutsetningen for å delta er at du har praktisert en dynamisk yogavariant regelmessig over 1 1/2 år. Kurset går over seks dager i løpet av høsten, og det vil bli gitt obligatorisk hjemmearbeid som gjøres mellom samlingene.

Sted & datoer for høsten 2024

Utdannelsen/fordypningen holdes hos Oslo Yoga på Sagene med disse datoene:


Søndag 15. september    kl. 10.00-16.30
Søndag 29. september   kl. 10.00-16.30
Søndag 13. oktober          kl. 10.00-16.30
Søndag 27. oktober          kl. 10.00-16.30
Søndag 10. november     kl. 10.00-16.30
Søndag 23. november    kl. 10.00-16.30

Med forbehold om justering av tid/dato dersom nødvendig.


Early bird-pris før 10. juni: Kr. 9.900,-

Ordinær pris etter 10. juni: Kr. 11.000,-​

-Avbestilling innen 4 uker før oppstart: 90% av beløpet refunderes. 
-Avbestilling mellom 4-2 uker før oppstart: 50% av beløpet refunderes. 
-Etter 2 uker før oppstart refunderes ikke noe av beløpet

IMG_2205.jpg

Krav for
å delta

For å bli tatt opp til utdannelsen bør du ha praktisert vinyasa/dynamisk yoga i halvannet år. Kurset tjener som en videreutdannelse for deg som har en grunnutdannelse/kurs i yoga fra før og ønsker å lære videre for å bli vinyasalærer. Kurset er også åpent for deg som ønsker å fordype deg i vinyasa-yoga for å utvikle din egen praksis, uten at du er yogalærer fra før. Alle vil motta et diplom etter fullført kurs og prøveundervisning.
 

Søknad:
 

Vi ønsker å vite litt om deg, hva som er motivasjonen din for å delta og hvor lenge du har praktisert og med hvem. Skriv hvor du har utdannelsen din fra hvis du allerede er yogalærer. Nevn gjerne om du har bakgrunn i andre bevegelsesmetoder (dans, turn etc.). Husk også å legge ved informasjon om ev. sykdommer/skader.  Søknad sendes til: pimako@online.no - mrk. med Vinyasa 55 timers TT. I søknaden skal du også skrive ditt fulle navn, full adresse inkl. postnr. og poststed, mobilnummer og e-postadresse.

IMG_1685.JPG

Les mer

«Parinamavada» er et filosofisk konsept og betegner forståelsen av at alt er i konstant endring og at dette er en iboende egenskap ved livets natur. Hvis vi klarer å forstå og akseptere dette aspektet vil også vårt forhold til endring bli en del av vår øvelse og praksis. 

 

En fullkommen yogasekvens er bygget opp på en måte som tillater oss framgang på en trygg og stødig måte. Når vi underviser en vinyasaklasse møter vi på mange ulike elever, og derfor også ulike utfordringer. Elevene som møter opp vil sannsynlig være på ulike nivåer i sin asanapraksis, og ha forskjellige behov, ønsker og intensjoner, i tillegg til å være i sin individuelle prosess/reise i livet. Vi må også ta hensyn til at vi alle er i konstant forandring, i sammenheng med hva vi opplever i livet.

 

En slik aksept kan kanskje innimellom føre til at vi velger å «ikke gå videre» til mer avanserte asanaer i praksisen vår eller også til og med at vi går litt «tilbake» til mere grunnleggende øvelser. På denne måten får vi muligheten til komme dypere i stedet for videre, – vi lar praksisen støtte/speile oss der vi er i livet på et gitt punkt. Alt fra å sette intensjon i begynnelsen av praksisen til det å utføre asana med tilstedeværelse, raffinere og vente på/motta feedback (fra vårt indre), til det å bevege oss ut i verden igjen, blir en del av – og speiler en større prosess. 

Dette aspektet er veldig viktig; det oppmuntrer oss til å akseptere og sette pris på hvor vi er i livet og hvordan vi føler oss i et gitt moment. Dermed kan intensjonen og hensikten vi setter for vår praksis kommer fra et helt ærlig utgangspunkt. Bare slik kan yogapraksisen støtte oss og veilede oss. Ideen er å begynne der vi er; basere oss på hvor vi er fysisk, emosjonelt og mentalt – og la pusten veilede oss med denne ærligheten i bunn.

 

Slik blir VINYASA YOGA et redskap for å forstå, fordøye, bearbeide, akseptere og ikke minst- utforske og respektere egne grenser. Et redskap til å navigere gjennom livets prosesser med integritet og tillit til egen intuisjon. 

Tillit til at vi er en del av noe større. 

 

Lære å lytte innover, og få et godt fundament på hvordan vi kan hjelpe oss selv og andre til enhver tid gjennom pust og bevegelse med intensjon. 

Lære HVORFOR og HVORDAN stillinger, pust, overganger og bruk av kroppens egne energi- kanaler (bandhaer) virker inn i alle kroppens lag og hjelper med balanse i kjertel- og hormonsystem. 
 

Dette er hva Vinyasa Yoga teacher training 55 timer/ fordypningskurs handler om. Alle yogautøvere og yogalærere som ønsker å jobbe terapeutisk gjennom Vinyasa yoga kan være med, enten det er til egen-utvikling og prosess, eller det er for å undervise og hjelpe andre i deres prosess og livsvei.

331368822_1224297188211467_641825170562016269_n.jpg
IMG_5487.heic
bottom of page