top of page

OM MEG

Med min yogareise har jeg vært innom mange forskjellig lærerutdannelser og yogastiler; Sivananda Yoga, Iyengar  Yoga, Asthanga Yoga, Vinyasa Yoga, Restorative Yoga m.m og har samlet gode redskaper fra de forskjellige tradisjonene. Med min bakgrunn i dans falt det seg etterhvert mer naturlig for meg å utforske og praktisere vinyasa- yogaens mer flytende form. Jeg opplevde raskt hvor terapeutisk denne formen var for meg og fordypet meg stadig mer i Vinyasa krama filosofi og Yogaterapi. Jeg begynte å undervise Vinyasa yoga til dansere da jeg selv drev med dans under et 4-årig opphold i Madrid og siden har denne formen for yoga vært mitt fremste redskap til å dele og hjelpe andre dypere inn i sin kropp og sin praksis.

 

Med lang erfaring og undervisning i vinyasa-yoga tar jeg kroppens alignment-prinsipper og forskjeller på alvor gjennom å fokusere på skadeforebygging og tilstedværelse i oppbyggingen av sekvenser. Samtidig fletter jeg inn chakra-bevissthet slik at sekvensene oppleves som meningsfulle og terapeutiske. Jeg fletter inn prinsipper fra yogaterapi inn vinyasa-klasser og vinyasa-krama-filosofi inn i yogaterapi og gir personlig veiledning i klasseundervisning.

 

bottom of page